احیای شرکت تجارت نگین همای اروند

شرکت تجارت نگین همای اروند در سال 1400 در استان خوزستان تاسیس شد اما به دلیل مشکلات نقدینگی غیرفعال شد. سرانجام در سال 1401 این شرکت به چرخه تولید بازگشت و در حوزه تولید یخچال فریزر و ماشین لباسشویی فعالیت دارد. با بهره برداری از این مجموعه بیش از 25 شغل ایجاد شده است.

سایر