شرکت تعاونی ۲۴۵۱ سولفات پتاسیم

شرکت تعاونی ۲۴۵۱ سولفات پتاسیم در سال ۱۳۹۴ در استان ایلام تاسیس شد و پس از مدتی علی رغم پیشرفت در حوزه تولید سولفات پتاسیم به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی غیرفعال شد.در سال ۱۴۰۱ این مجموعه مجدد احیا و راه اندازی شد و موجب ایجاد بیش از ۶۵ شغل در این استان شد.

سایر