طرح‌های احیا شده

احیای شرکت آذرآب

آذرآب ابتدا طرح توسعه «ماشین سازی» اراک بود که بعدها به عنوان صنعت مجزا در سال ۱۳۶۳فعالیت خود را آغاز کرد و در عمر خود

ادامه مطلب»