ویدیو

لنگرگاهِ امید

در دوران سیاه مدیریتی دهه ۹۰ که امید و رشد جای خودش را به ناامیدی و رکود داد هزاران کارخانه و کارگاه‌های بزرک و خرد

مشاهده»